KONTROLA
ORIGINALITY

TECHNICKÁ
KONTROLA

EMISNÁ
KONTROLA

Kontrola originality
Pracovisko kontroly originality vykonávanie kontroly originality motorových vozidiel všetkých kategórií podľa zákona č.106/2018 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Technická kontrola
Pracovisko kontroly originality vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych technických kontrol pre kategórie vozidiel M1, N1, O1, O2, L podľa zákona č.106/2018 Z.z.
Emisná kontrola
Pracovisko kontroly originality vykonávanie pravidelných, zvláštnych a administratívnych emisných kontrol podľa §116 ods. 1 a 2 zákona č.106/2018 Z.z. pre kategórie vozidiel M1 a N1
STK MARTIN, s.r.o.
STK MARTIN, s.r.o.
Sučianska cesta 49
036 08 Martin

TELEFÓN :
043 / 4005 114

E-MAIL:
stk@stkmartin.skPONDELOK - UTOROK :
7:30 - 16:00

STREDA:
7:30 - 17:00

ŠTVRTOK - PIATOK :
7:30 - 16:00
Copyright © 2011 - 2024 STK MARTIN, s.r.o.